Råd: Kyla

kylbox: 7 råd vid transport

7 tips om transport av kyld mat.

1 Maten skall vara kyld till rätt temperatur
före lastning.
2 Placera boxen i kylrum i god tid före lastning.
3 Kyl eventuellt med eget aggregat.
4 Lasta cateringboxen med mat i kylt utrymme (+2°C).
5 Hantera inte kyld mat i varma lokaler!
6 Använd tättslutande lock för att undvika spill i
cateringboxen.
7 Undvik uppställning av cateringbox direkt i sol eller
i för varma lokaler.
8 Undvik uppställning av cateringboxen direkt i sol eller
i för varma lokaler.