Råd: Värme

värmebox: 5 råd vid transport

5 viktiga råd om transport av varm mat.

1 Förvaring av färdiglagad mat får inte understiga +60°C. (SLVFS 1996, 19 §)
2 Varmhållning av mat bör inte överstiga 2 timmar. (se Livsmedelsverkets vägledning)
3 Maten skall hålla rätt temperatur före och under lastning.
4 Minimera hantering av varm mat i rumstemperatur.
5 Använd tättslutande lock för att undvika spill i boxen.